Lễ ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy cho US PHARMA

Lễ ký kết hợp tác cung cấp dây chuyền ép vỉ đóng gói hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn GMP-EU cho US PHARMA. 

 

XEM THÊM

Zalo