BÌNH THƯỜNG MỚI

Tình trạng Covid đang có giấu hiệu giảm dần tại Việt Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, người dân đang trở lại với cuộc sống theo phương châm "bình thường mới" sau thời gian dài giãn cách theo chỉ thị 16.

Tuy nhiên, mọi người nên đề phòng và cẩn thận sự lây lan và trở lại của Covid bất cứ lúc nào.

 

 

 

XEM THÊM

Zalo