Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2006

Công ty Tiến Tuấn đã vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2006. Cánh cửa vào WTO đã chính thức được mở ra cho Việt Nam, đất nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn hội nhập nhanh, sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Với giải thưởng này, Tiến Tuấn đã có thêm niềm tin và cơ hội để cùng Việt Nam cất cánh.

XEM THÊM

Zalo