NHỮNG ĐIỀU "NÊN" VÀ "KHÔNG NỂN" TRONG VIÊC CHỌN MÁY MÓC THIẾT BỊ DƯỢC PHẨM

22/04/2024

 

Chọn máy móc thiết bị sản xuất dược là quyết định quan trọng đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định, chất lượng sản phẩm và hiệu suất vận hành.

Dưới đây là một số đều “nên” và “không nên” mà các bạn nên lưu ý khi chọn máy sản xuất dược:

 

NÊN KHÔNG NÊN
 1. Hiểu Rõ Các Yêu Cầu Quy Định
 • Đảm bảo máy được chọn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định liên quan, như các hướng dẫn về Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) và các quy định khác của ngành.
 1. Bỏ Qua Tuân Thủ Quy Định:
 • Tránh chọn máy không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
 • Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý và chất lượng nghiêm trọng.
 1. Xác Định Rõ Yêu Cầu Cụ Thể:
 • Đặt rõ yêu cầu cụ thể cho máy móc thiết bị, bao gồm công suất sản xuất, thông số sản phẩm và bất kỳ tính năng đặc biệt nào cần thiết cho quy trình của bạn.
 1. Bỏ Qua Chi Phí Tổng Sở Hữu:
 • Đừng tập trung chỉ vào chi phí mua ban đầu.
 • Xem xét tổng chi phí sở hữu, bao gồm chi phí bảo dưỡng, chi phí vận hành và thời gian chết của máy.
 1. Đánh Giá Uy Tín Nhà Cung Cấp:
 • Nghiên cứu và chọn những nhà cung cấp có uy tín, có lịch sử cung cấp thiết bị chất lượng và tuân thủ.
 • tham khảo các đánh giá và các nhận xét của các công ty dược khác.
 1. Bỏ Qua Thách Thức trong Quá Trình thẩm định:
 • Tránh chọn máy gây khó khăn trong quá trình thẩm định. Những khó khăn này có thể dẫn đến sự trì trệ trong sản xuất và không tuân thủ quy định.
 1. Yêu Cầu Về Hồ Sơ Tài Liệu
 • Yêu cầu tất cả hồ sơ tài liệu cần thiết từ nhà cung cấp, bao gồm hướng dẫn sử dụng máy, tài liệu thẩm định và các chứng chỉ tuân thủ của ngành.
 • Những hồ sơ tài liệu này là quan trọng để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thanh tra.
 1. Bỏ Qua Đào Tạo Cho Người Vận Hành:
 • Đừng bỏ qua việc đào tạo người vận hành.
 • Đảm bảo rằng máy được chọn dễ sử dụng và nhà cung cấp có các chương trình đào tạo toàn diện.
 1. Xem Xét Dịch Vụ bảo trì Bảo Dưỡng và Hỗ Trợ kỹ thuật:
 • Đánh giá uy tín của nhà cung cấp trong việc hỗ trợ sau bán hàng, bảo trì bảo dưỡng và sự sẵn có các phụ tùng thay thế.
 • Đảm bảo rằng nhà cung cấp có thể cung cấp hỗ trợ và dịch vụ kịp thời và lâu dài.
 1. Bỏ Qua Khả Năng Mở Rộng:
 • Tránh chọn máy không thể dễ dàng mở rộng hoặc điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tương lai.
 • Xem xét khả năng mở rộng để thích ứng với sự phát triển của doanh nghiệp.
 1. Xem Xét Quá Trình thẩm định:
 • Đảm bảo máy được thiết kế để dễ thẩm định.
 • Điều này quan trọng để đáp ứng các luật định và duy trì chất lượng sản phẩm.
 1. Bỏ Qua Việc Đánh Giá Nhà Cung Cấp:
 • Đừng bỏ qua quá trình đánh giá và thẩm định nhà cung cấp.
 • Một nhà cung cấp đáng tin cậy là quan trọng để đảm bảo thành công của quá trình sản xuất dược phẩm của bạn.
 1. Xem Xét Tính Linh Hoạt của Máy:
 • Chọn máy có thể linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu sản xuất trong tương lai.
 • Điều này quan trọng để điều chỉnh các thay đổi trong tương lai về công thức sản phẩm hoặc yêu cầu của sản xuất.
 
 1. Thực Hiện Đánh Giá Rủi Ro:
 • Tiến hành đánh giá rủi ro kỹ lưỡng cho từng thiết bị để xác định và giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn.
 • Điều này quan trọng để đảm bảo an toàn cho người vận hành và tính toàn vẹn của quy trình sản xuất.
 

 

 

Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh khi chọn máy móc thiết bị sản xuất dược phẩm, góp phần cải thiện tuân thủ quy định, chất lượng sản phẩm và hiệu suất vận hành chung.

XEM THÊM

Zalo