ĐẢM BẢO AN TOÀN VẬN HÀNH TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÍNH DÀNH CHO MÁY BÀO CHẾ

04/05/2024

 

Đảm bảo an toàn vận hành trong ngành sản xuất dược phẩm là rất quan trọng để duy trì chất lượng sản phẩm, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường và tuân thủ các luật định. Dưới đây là một số yêu cầu chính để đảm bảo an toàn vận hành các máy bào chế trong sản xuất dược phẩm:

 

  1. 1. Tuân thủ quy định: Các cơ sở sản xuất dược phẩm phải tuân thủ các quy định Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA). Ngoài ra, tùy theo tiêu chuẩn chứng nhận, một số cơ sở sản xuất phải tuân thủ quy định các cơ quan như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hoặc Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) ở Châu Âu.

 

  1. 2. Thiết kế và bảo trì thiết bị: Các máy bào chế phải được thiết kế, lắp đặt và bảo trì theo tiêu chuẩn ngành để đảm bảo vận hành an toàn. Cần có kế hoạch bảo trì thường xuyên và các thủ tục dạng văn bản để hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị.

 

  1. 3. Đào tạo người vận hành: Nhân viên vận hành máy bào chế phải được đào tạo kỹ về vận hành thiết bị, các quy trình an toàn và quy trình khẩn cấp. Việc đào tạo cần bao gồm các chủ đề như cài đặt máy, vận hành, vệ sinh, khắc phục sự cố và các biện pháp phòng ngừa an toàn.

 

  1. 4. Quy trình an toàn: Cần thiết lập các quy trình an toàn rõ ràng và quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho từng máy bào chế. Các quy trình này phải giải quyết các mối nguy tiềm ẩn, chẳng hạn như phơi nhiễm hóa chất, các bộ phận chuyển động, nhiệt độ cao và các mối nguy về điện, đồng thời vạch ra các bước để giảm thiểu rủi ro.

 

  1. 5. Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Nhân viên phải được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp, bao gồm kính bảo hộ, găng tay, áo khoác và thiết bị bảo vệ hô hấp, dựa trên các mối nguy cụ thể liên quan đến máy bào chế mà họ vận hành.

 

  1. 6. Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp: Các cơ sở sản xuất phải có sẵn kế hoạch ứng phó khẩn cấp toàn diện để giải quyết các sự cố tai nạn, sự cố đổ hóa chất, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác. Bao gồm các thủ tục sơ tán, sơ cứu và ngăn chặn các chất nguy hiểm.

 

  1. 7. Đánh giá rủi ro và phân tích mối nguy: Cần tiến hành đánh giá rủi ro và phân tích mối nguy thường xuyên để xác định các rủi ro an toàn tiềm ẩn liên quan đến các máy bào chế. Các chiến lược giảm thiểu cần được thực hiện để giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính an toàn.

 

  1. 8. Kiểm soát môi trường: Máy phải được trang bị hệ thống kiểm soát môi trường để ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này có thể bao gồm các biện pháp như hệ thống lọc không khí, hệ thống thu gom bụi và tủ cách ly.

 

  1. 9. Lập tài liệu và lưu trữ hồ sơ: Tài liệu chính xác về bảo trì thiết bị, đào tạo người vận hành, kiểm tra an toàn và báo cáo sự cố là điều cần thiết để tuân thủ quy định và cải tiến liên tục các quy trình an toàn.

 

Bằng cách giải quyết những yêu cầu này, các công ty sản xuất dược phẩm có thể thiết lập văn hóa an toàn và giảm thiểu rủi ro xảy ra tai nạn hoặc sự cố trong hoạt động sản xuất của mình.

XEM THÊM

Zalo