HƯỚNG DẪN EU-GMP ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY THUỐC VIÊN - KHOẢNG CÁCH GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

03/07/2023

HƯỚNG DẪN EU-GMP ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY THUỐC VIÊN - KHOẢNG CÁCH GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Chủ đề EU-GMP dần trở nên phổ biến tại Việt Nam qua nhiều sự kiện, hội thảo chuyên đề đã được tổ chức và cũng đang được áp dụng trong một số doanh nghiệp sản xuất cung ứng Dược phẩm. Tuy nhiên, chuyên đề nói về máy móc thiết bị phù hợp với EU-GMP cho đến nay chưa có dịp nào được nói đến tại Việt Nam. Với sự kiện lần này, bằng kinh nghiệm đúc kết khi làm việc với các nhà máy EU-GMP trên thế giới, Công ty Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn mong muốn đóng góp thêm một phần kiến thức kĩ thuật để giúp các doanh nghiệp cung ứng Dược phẩm Việt Nam tiếp cận chủ động hơn với EU-GMP, đặc biệt là với máy móc thiết bị.

 

 

 

 

 

XEM THÊM

Zalo