Hội chợ GULF PACK 2007 tại Dubai - UAE

19/01/2021

Hội chợ diễn ra từ ngày 02 -05 tháng 4 năm 2007.

Gian hàng G16.

Sản phẩm giới thiệu: Máy Ép vỉ CP-250.
Thông tin chi tiết, tham khảo website: 
www.gulfpack.info

XEM THÊM

Zalo