Tổng quan

Thùng chứa viên được dùng để lưu trữ, vận chuyển, hứng liệu, cấp liệu, cân, và lập hồ sơ quản lý theo lô mẻ. Tiến Tuấn cung cấp nhiều loại thùng chứa viên bằng inox nhập khẩu từ châu Âu, thiết kế vuông hoặc tròn để phù hợp với từng ứng dụng.

 

Các thùng chứa viên Tiến Tuấn được thiết kế đảm bảo dễ dàng xác nhận vệ sinh, đặc biệt trong các ứng dụng ngăn chặn nhiễm chéo, chống độc.

Zalo