Tổng quan

Hệ thống bao phim tự động bao gồm máy chính có buồng cách ly ở phía trước, đặt trong phòng sạch ở khu vực sản xuất. Tủ lọc xử lý khí đầu vào và tủ lọc xử lý khí đầu ra đặt ở khu vực kỹ thuật. Hệ thống bao phim tự động dùng trong ngành sản xuất dược phẩm, phù hợp tiêu chuẩn GMP.

 

Hệ thống bao phim tự động có buồng cách ly dùng với mục đích bao phim cho viên nén có độc tính có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người vận hành máy. Buồng cách ly giúp hạn chế thấp nhất lượng bụi phát sinh từ hệ thống bao phim ra bên ngoài trong suốt quá trình vận hành. Hệ thống lọc đầu ra của hệ thống có chức năng thay lọc an toàn và thu hồi bụi an toàn. 

 

Quy trình hoạt động máy hoàn toàn kín.

 

 

 

Zalo