Tổng quan

Thùng chứa bột Drum là loại thùng chứa có hình dạng hình trống dùng để chứa hoặc vận chuyển bột trong quá trình sản xuất dược phẩm.

 

Ngoài ra, thùng chứa Tiến Tuấn sản xuất có trang bị nắp có ron làm kín và được khóa nhanh bởi kẹp. Người dùng có thể thuận tiện trong việc đóng mở nhanh chóng và đảm bảo được độ kín của nguyên vật liệu được chứa trong thùng.

Zalo