Tổng quan

Trong bối cảnh của chuỗi cung ứng dược phẩm, theo dõi và truy vết đề cập đến quá trình xác định vị trí hiện tại và trong quá khứ của một loại thuốc. Khi việc theo dõi và truy xuất nguồn gốc được thực hiện chính xác, một loại thuốc có thể được theo dõi trong toàn bộ chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc từ chuỗi cung ứng khi bị trả lại hoặc thu hồi.

 

Các giải pháp Theo dõi & Truy vết dược phẩm cải thiện tính an toàn của sản phẩm bằng cách giảm khả năng làm giả và đảm bảo độ tin cậy của chuỗi cung ứng. Bằng cách triển khai khả năng truy xuất nguồn gốc trọn đời với các giải pháp Theo dõi & Truy vết, bạn có thể theo dõi và giám sát các sản phẩm của mình trong suốt vòng đời của chúng.

 

Trong nỗ lực hỗ trợ theo dõi và truy vết dược phẩm, số seri tuần tự sẽ được sử dụng để giúp xác định tính xác thực của một loại thuốc trước khi bán, phân phối, trả lại hoặc thu hồi. Và, mặc dù số sê-ri tự nó cung cấp cho sản phẩm một danh tính duy nhất, vẫn không đủ để chống lại các loại thuốc giả, bị pha trộn hoặc hết hạn sử dụng xâm nhập vào chuỗi cung ứng thuốc. Các sản phẩm được gắn số seri phải được hỗ trợ bởi một số quy trình và điểm dữ liệu khác, được theo dõi và truy vết.

 

Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện, bao gồm cả phần cứng và phần mềm để đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định toàn cầu.

 

Cấp 1: Thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị in và kiểm số seri cho hộp thuốc tại Dây chuyền ép vỉ - đóng gói hộp tự động, gồm: hộp thuốc, thùng carton và pallet.

 

Cấp 2: Tích hợp phần mềm điều khiển có từ 2 line ép vỉ - đóng hộp trở lên.

 

Cấp 3: Thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống quản lý track & trace cho cấp độ nhà máy.

 

Cấp 4: Tích hợp thêm hệ thống quản lý track & trace cho các bên hữu quan như đối tác gia công, đối tác giữ số đăng kí thuốc ở EU.

 

Thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống quản lý track & trace cho cấp độ nhà máy khi có nhiều dây chuyền đóng gói, ví dụ ép vỉ đóng hộp, ép gói đóng hộp,.... (Cấp độ 3).

 

Tích hợp thêm module phần mềm quản lý track & trace cho các bên hữu quan như cơ quan chính phủ, đối tác giữ số đăng kí ở EU... (Cấp độ 3 và cấp độ 4).

 

 

Zalo