TIẾN TUẤN ỦNG HỘ 200 TRIỆU ĐỒNG VÀO QUỸ VẮC-XIN PHÒNG DỊCH COVID-19

03/07/2021

(Tientuan.com.vn) – Ngày 21/6 vừa qua, Tiến Tuấn đã ủng hộ số tiền 200 triệu đồng vào quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, Tiến Tuấn mong muốn đóng góp nguồn lực của mình vào công cuộc chống dịch chung của đất nước.

Tiến Tuấn Ủng Hộ 200 triệu đồng vào quy vắc xin covid-19 Việt Nam

Từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến nay, công ty luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phổ biến các quy định cho toàn thể công nhân viên, người lao động của công ty để cùng thực hiện như: Đeo khẩu trang 100% trong suốt thời gian ở công ty, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế hằng ngày trước khi vào làm việc, giữ khoảng cách, bố trí lệch giờ ăn, ưu tiên các cuộc họp online,...

Quỹ vắc cine covid-19 việt nam

XEM THÊM

Zalo