ĐIỀU GÌ GIÚP TIẾN TUẤN LUÔN THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN ĐƯỢC NHÂN TÀI?

19/03/2021
Tại Tiến Tuấn, chúng tôi quan tâm tới Gắn Kết Đội Ngũ và Phát Triển Con Người.
Bên cạnh tri thức, kỹ năng, hoạt động xây dựng hệ thống, nhân sự tại Tiến Tuấn thường xuyên được huấn luyện thông qua các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gần đây nhất là chương trình đào tạo "Xây dựng chiến lược, phát triển đội ngũ" do Action Coach – Mỹ thực hiện.
Niềm tin, sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm, sẽ là động lực đưa con thuyền Tiến Tuấn ngày càng vươn xa.
Môi trường làm việc chú trọng tới phát triển con người tại Tiến Tuấn
Môi trường năng động và sáng tạo
Writter: Thomas

XEM THÊM

Zalo