Thẩm định

Ngoài tài liệu hướng dẫn sử dụng được cấp kèm với máy, khi khách hàng yêu cầu, Tiến Tuấn có thể cung cấp thêm các tài liệu thẩm định phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất trong ngành dược như cGMP và GAMP5. Đội ngũ kĩ sư của Tiến Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm đối với việc lập tài liệu mô tả chức năng và mô tả thiết kế cho các máy.

 

Từng bước trong qui trình thẩm định được mô tả chi tiết và cặn kẽ trong tài liệu mô tả chức năng (FS), mô tả thiết kế (DS), thẩm định lắp đặt (IQ), thẩm định vận hành (OQ).

 

Bộ tài liệu thẩm định của TTP là thành quả của sự phối hợp làm việc với nhiều khách hàng trong và ngoài nước từ khi bắt đầu nhận đơn hàng cho đến suốt vòng đời sử dụng máy tại nhà máy khách hàng.

 

Gói tài liệu thẩm định đầy đủ của TTP bao gồm:


+ Kế hoạch chất lượng và kế hoạch dự án (QPP)

+ Tài liệu mô tả chức năng (FS)

+ Tài liệu mô tả thiết kế phần cứng và phần mềm (DS)

+ Biên bản thẩm định lắp đặt (IQ)

+ Biên bản thẩm định vận hành (OQ)

+ Bảng đối chiếu so sánh (Traceability matrix)

Zalo